Result Search : سبد حمل سیلندر

Search result for : سبد حمل سیلندر


پالت سیلندر| باندل سیلندر| رک سیلندر| پالت کپسول گاز

پالت سیلندر گازسازان سازنده انواع پالت سیلندر، پالت کپسول، باندل سیلندر به صورت جوشی با جوش آرگون یا جوش دی اکسید کر بن و لوله و اتصالات ...

سبد حمل سیلندر

سبد حمل سیلندر سبد حمل سیلندر برای جابه جایی سیلندر ها در محل هایی که نیاز به استفاده از تعداد زیادی سیلندر گاز می باشد استفاده می ...

پالت سیلندر قابل حمل

پالت سیلندر قابل حمل پالت قابل حمل سیلندر و کپسول گاز در صورتی که نیاز مشتری باشد ، می بایست طبق استاندراد برای آن چرخ های استاندارد ...

اطلاعات پالت سیلندر

اطلاعات پالت سیلندر اطلاعات پالت سیلندر از جمله نقشه پالت سیلندر ، نقشه پالت کپسول گاز ، نقشه باندل سیلندر ، نقشه باندل کپسول ، اطلاعات ...

پالت کپسول 36 تایی

پالت کپسول 36 تایی برای ساخت پالت کپسول  36 تایی ،باندل 36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی  از 36 عدد کپسول و سیلندر گاز استفاده می شود که ...

Scroll to Top