Result Search : مانومترگاز

Search result for : مانومترگاز


رگلاتور گاز، رگولاتور گاز، ریگلاتور گاز

رگلاتور گاز رگلاتور گاز وسیله ای است که به کمک آن میتوان فشار بالای گاز در سیلندر یا خط گاز را به یک فشار قابل استفاده کاهش داد. رگلاتور ...

مانومتر گاز اکسیژن

مانومتر گاز اکسیژن برای سر سیلندر گاز اکسیژن از مانومتر گاز اکسیژن با کانکشن مربوطه و فشار ورودی مشخص می توانید استفاده کنید ، از جمله ...

Scroll to Top