Result Search : پالت سیلندر

Search result for : پالت سیلندر


پالت سیلندر| باندل سیلندر| رک سیلندر| پالت کپسول گاز

پالت سیلندر گازسازان سازنده انواع پالت سیلندر، پالت کپسول، باندل سیلندر به صورت جوشی با جوش آرگون یا جوش دی اکسید کر بن و لوله و اتصالات ...

گاز سیلان

گاز سیلان گاز سیلان یک گاز بی رنگ قابل اشتعال با بوی تیز شبیه به اسید استیک است.  گاز سیلان بسیار آتشزا است بدان معنی که ناگهان بدون ...

اجاره کپسول هلیوم

اجاره کپسول هلیوم اجاره کپسول گاز در مواقعی که مشتری تنها نیاز به استفاده از گاز دارد بسیار کاربردی می باشد ، از جمله اجاره پالت سیلندر ...

پالت سیلندر 8 تایی

برای ساخت پالت سیلندر 8 تایی از 8 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت سیلندر 8 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، ...

باندل گاز 9 تایی

برای ساخت باندل گاز 9 تایی از 9 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در باندل گاز 9 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر ...

باندل گاز 10 تایی

برای ساخت باندل گاز 10 تایی از 10 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در باندل گاز 10 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، سیلندر ...

پالت سیلندر 12 تایی

برای ساخت پالت سیلندر 12 تایی از 12 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت سیلندر 12 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، ...

پالت سیلندر 16 تایی

برای ساخت پالت سیلندر 16 تایی از 16 عدد سیلندر استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت سیلندر 16 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، ...

پالت اکسیژن

 پالت اکسیژن برای ساخت پالت اکسیژن از تعدادی سیلندر اکسیژن شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای اکسیژن ...

پالت هیدروژن

پالت هیدروژن برای ساخت پالت هیدروژن از تعدادی سیلندر هیدروژن شارژ شده مطابق با در خواست مشتری استفاده می شود. سیلندرهای هیدروژن ...

پالت نیتروژن

پالت نیتروژن  پالت نیتروژن از تعدادی سیلندر نیتروژن شارژ شده مطابق با در خواست مشتری ساخته میشود. سیلندرهای نیتروژن میتوانند 40 ...

پالت آرگون

پالت آرگون . پالت آرگون از تعدادی سیلندر آرگون شارژ شده مطابق با در خواست مشتری ساخته میشود. سیلندرهای آرگون میتوانند 40 لیتری یا 50 ...

پالت کپسول 24 تایی

برای ساخت پالت کپسول  24 تایی از 24 عدد کپسول استفاده می شود که بطور سری بهم متصل شده اند. در پالت کپسول  24 تایی با کم شدن فشار یک سیلندر، ...

سبد حمل سیلندر

سبد حمل سیلندر سبد حمل سیلندر برای جابه جایی سیلندر ها در محل هایی که نیاز به استفاده از تعداد زیادی سیلندر گاز می باشد استفاده می ...

اتصالات پالت سیلندر

اتصالات پالت سیلندر در ساخت پالت سیلندر ، نوع اتصالات که جوشی باشد یا به صورت پیچ و مهره مهم می باشد. اتصالات در سری کردن سیلندر های ...

پالت سیلندر قابل حمل

پالت سیلندر قابل حمل پالت قابل حمل سیلندر و کپسول گاز در صورتی که نیاز مشتری باشد ، می بایست طبق استاندراد برای آن چرخ های استاندارد ...

انواع پالت های سیلندر گاز

انواع پالت سیلندر گاز انواع پالت سیلندر گاز با توجه به سفارش و درخواست مشتری متفاوت است ، برخی از انواع پالت سیلندر : پالت 4 تایی ...

پالت کپسول

پالت کپسول گازسازان وارد کننده و سازنده پالت کپسول گاز می باشد . پالت کپسول، باندل سیلندر و باندل کپسول به صورت جوشی با جوش آرگون یا ...

اطلاعات پالت سیلندر

اطلاعات پالت سیلندر اطلاعات پالت سیلندر از جمله نقشه پالت سیلندر ، نقشه پالت کپسول گاز ، نقشه باندل سیلندر ، نقشه باندل کپسول ، اطلاعات ...

پالت کپسول 36 تایی

پالت کپسول 36 تایی برای ساخت پالت کپسول  36 تایی ،باندل 36 تایی ، پالت سیلندر  36 تایی  از 36 عدد کپسول و سیلندر گاز استفاده می شود که ...

Scroll to Top