Result Search : گاز پیتن آزمایشگاهی

Search result for : گاز پیتن آزمایشگاهی


گاز P10

گاز P10 گاز p10 نوعی گاز میکس باگریدبالاست که با فرمول p10 شناخته می شود و از۱۰درصد گازمتان و ۹۰ درصد گازآرگون تشکیل شده است. گاز p10 بی رنگ و ...

Scroll to Top