Result Search : گاز کربنیک

Search result for : گاز کربنیک


دی اکسید کربن| گاز کربنیک

دی اکسید کربن ، گاز کربنیک دی اکسید کربن (CO2) یک ترکیب شیمیایی غیر آلی با طیف گسترده ای از کاربردهای تجاری ، از تولید لیزر تا نوشابه ...

گاز لیزر| گاز میکس لیزر

گاز لیزر به طور کلی دستگاههای لیزر به دوبخش لیزرهای صنعتی و لیزرهای پزشکی تقسیم بندی میشوند. از لیزرهای صنعتی میتوان به لیزر CO2 یا ...

دی اکسیدکربن در گلخانه

دی اکسید کربن در گلخانه    عوامل مهم در رشد گیاهان نور ، دما ، خاک ، دی اکسید کربن ، تغذیه ، کود ، کنترل علف هرز ، کنترل آفت ها ، ...

رگلاتور گاز دی اکسید کربن

رگلاتور گاز دی اکسید کربن رگلاتور مناسب برای گاز دی اکسید کرین جهت استفاده سر سیلندر گاز با اتصال ¼ اینچ می باشد . هرکولس آلمان با ...

Scroll to Top