Result Search : گاز یخچال

Search result for : گاز یخچال


گاز کولر| گاز مبرد

 گاز مبرد:  در یخچال های اولیه از گاز آمونیاک برای سرد کردن استفاده می شد ولی به علت عوارض برای انسان ، خطر خفگی ، ضرر برای انسان و ...

گواهینامه بین المللی UL شرکت A-GAS

گواهینامه بین المللی UL شرکت A-GAS A-Gas یک گواهینامه بین المللی UL که تایید می کند که عرضه این شرکت ازگاز مبرد، گازهای تخصص و مواد شیمیایی ...

Scroll to Top