Result Search : گازهای ترکیبی

Search result for : گازهای ترکیبی


پالت سیلندر | باندل سیلندر | رک سیلندر | پالت کپسول گاز

پالت سیلندر گازسازان سازنده انواع پالت سیلندر، پالت کپسول، باندل سیلندر و باندل کپسول به صورت جوشی با جوش آرگون یا جوش دی اکسید کر بن و ...

رگلاتور اسکات ، رگلاتور scott ، رگولاتور اسکات

رگلاتور اسکات : با آغاز کار در زمینه تولید گاز ، میکس mix و گازکالیبره calibration ، تجهیزات ، رگلاتور اسکات و اتصالات در اوایل دهه ۱۹۶۰ ، برند ...

پالت کپسول

پالت کپسول گازسازان وارد کننده و سازنده پالت کپسول گاز می باشد . پالت کپسول، باندل سیلندر و باندل کپسول به صورت جوشی با جوش آرگون یا ...

گازهای ترکیبی HCL ، H2S ، HF

گازهای مخلوط هیدروژن کلراید گازهای مخلوط هیدروژن کلراید برای مصارف متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. در تصویر زیر شما می توانید برخی از ...

گازهای ترکیبی سولفور

گازهای مخلوط سولفوردی اکسید گازهای مخلوط سولفوردی اکسید برای مصارف متفاوت مورد استفاده قرار می گیرد. در تصویر زیر شما می توانید برخی از ...

Scroll to Top