بدنه رگلاتور

بدنه رگلاتور :

بدنه رگلاتور ساخته شده یا تراش داده هستند . از طریق ریخته گری در قالب های تحت فشار بدنه رگلاتور گاز ساخته می شود در برخی موارد نیز به وسیله ماشین کاری بدنه رگلاتور گاز از یک قطعه جامد فلزی تولید می شود .بستگی به اینکه رگلاتور گاز قرار است برای چه کاری و در کجا و چه شرایطی استفاده شود بدنه رگلاتور گاز مناسب استفاده می شود . در برخی موارد کاهش اندازه و وزن رگلاتور اهمیت دارد و باید بتوان حتی کمترین خلل و فرجی و یا ناصافی را به دلیل رطوبت و اکسیژو و خورندگی از تمامی اجزا رگلاتور حذف کرد و تمامی فضای مرده در موقع ساخت رگلاتور باید از بین برود .تکنولوژِی ساخت بدنه رگلاتور بسیار متفاوت از دیگر قطعات تحت فشار می باشد . در بدنه رگلاتور گاز مقداری نشتی ممکن است باشد که با توجه به کیفیت، استاندارد، تکنولوژی ساخت رگلاتور می توان این نشتی را به حداقل مقدار خود رسانید.برای گاز های فوق خالص با گرید بالا می بایست این نشتی کمترین مقدار باشد .بنا به تعریف نشتی رگلاتور که میزان نشتی گاز هلیوم در یک بازه زمانی معین را نشتی بدنه رگلاتور می نامند . هرچه قدر این عدد کوچک تر باشد برای گاز های خالص بهتر می توان استفاده نمود البته در نظر داشته باشید این عدد به صفر نمی رسد .

Scroll to Top