تصفیه هوا

تصفیه هوا

تصفیه هوا با دیواری از دیوار فن جدید برای تصفیه هوا مطرح شده است . جداکردن دی اکسید کربن از اتمسفر با هزینه ای حدود 94 تا 232 دلار هزینه خواهد داشت که نسبت به روش های قبلی کم هزینه تر می باشد .سیستم تصفیه هوا قبلی 600 دلار هزینه داشته است و روش جدید تصفیه هوا علاوه بر کاهش هزینه ها ، روند تبدیل گاز دی اکسید کربن به بنزین را امکان پذیر می گردد . طرح تصفیه هوا را شرکت کانادایی اغاز کرده است و موفق به ساخت تاسیسات صنعتی برای این فن های بزرگ این طرح شده است .این شرکت ایتالیایی برای تصفیه هوا در حال حاضر 40 کارمند دارد و سرمایه گذارانی مانند مایکروسافت را دارد .

تصفیه هوا و تولید سوخت

تصفیه هوا که شرکت ایتالیایی انجام می دهد ، تکنولوژی می باشد که با استفاده از هوا و آب  تبدیل گاز دی اکسید کربن را به بنزین امکان پذیر می کند و دی اکسید کربن از هواگرفته می شود و با ترکیب با هیدرروژن امکان تولید سوخت هواپیما را دارد . در صورت راه اندازی چنین طرحی سالانه یک تن دی اکسید کربن از بین می رود  که معادل آلودگی  250 هزار ماشین می باشد. ولی با توجه به سرمایه گذاران بزرگی که دارد مشخص است این تصفیه هوا ،  طرحی با پایه ریزی علمی می باشد. yes

Scroll to Top