جدول انتخاب رگلاتور کالگز

انتخاب رگلاتور

در جدول زیر شما می توانید به راحتی با توجه به سیلندر گاز کالیبراسیون و سیلندر گاز میکس ، انتخاب رگلاتور مناسب را با بررسی کاتالوگ فنی انجام دهید . گاز سازان  در خصوص انتخاب رگلاتور مناسب مشاوره رایگان دارد و حتی امکان حضور در محل مشتری در سراسر ایران امکان پذیر می باشد . در انتخاب رگلاتور عوامل موثر نوع گاز ، سایز رگلاتور ، فشار ورودی ، فشار خروجی ، محل نصب رگلاتور ، دبی مورد نظر ، فلو خط ، جنس بدنه رگلاتور ، هستلوی بودن رگلاتور گاز ، امکان خود تخلیه رگلاتور ، دمای محیط کاری  و دقت مورد نظر سیستم مد نظر قرار می گیرد .

Regulator

Cylinder

Series

Model

2AL

7HP

6DM

8AL

6D

10AL

5E

65 AL

700

713

 

X

           

715

X

 

X

X

X

X

   

718

           

X

X

1000

1001

           

X

 

1002

           

X

 

1003

           

X

 
1700

1767

X

   

X

X

X

   

1768

X

   

X

X

X

   

1781

X

   

X

 

X

   

1782

X

   

X

 

X

   
2000

DFR 2001

X

 

X

X

X

X

   

DFR 2003

           

X

X

DFR 2004

X

   

X

X

X

X

X

DFR 2006

           

X

X

DFR 2007

 

X

           
4200

Trigger 4205

X

 

X

X

X

X

   

Trigger 4206

X

   

X

X

X

   

Trigger 4210

X

   

X

X

X

   

Trigger 4211

X

   

X

X

X

   
 

انتخاب رگلاتور گاز

در انتخاب رگلاتور گاز باید توجه داشت که رگلاتور گاز برای چه محیطی و چه شرایطی قرار است نصب شود ، در محیط های خورنده و اسیدی انتخاب رگلاتور می بایست حتما استنلس استیل باشد تا در محیط دچار زنگ زدگی و خوردگی نگردد . در صورتی که رگلاتور گاز قرار است در بین خط نصب گردد باید در انتخاب رگلاتور کانکشن های مربوطه برای نصب در محل در نظر گرفته شود و یا اگر برای نصب سر سیلندر گاز قرار است رگلاتور را انتخاب نمایید ، باید با توجه به ولو و شیر کپسول گاز کانکشن رگلاتور خریداری شو د .ممکن است شما برای انتخاب رگلاتور که قرار است در خط نصب گردد تعداد گیج رگلاتور و تعداد پورت های رگلاتور را نیز مد نظر قرار دهید.

انتخاب رگلاتور

در انتخاب رگلاتور گاز با توجه به اینکه قرار است رگلاتور برای چه فشار خروجی تنظیم گردد ممکن است رگلاتور صنعتی ، رگلاتور آزمایشگاهی ، رگلاتور تک مرحله ای ، رگلاتور دو مرحله ای ، رگلاتور دبی بالا ، رگلاتور فشار بالا و ... باشد . اگر فشار خروجی سیلندر قرار است تا 10 بار را برای شما نمایش دهد انتخاب رگلاتور هرکولس آلمان یا زینسر آلمان از جنس برنجی جوابگوی نیاز می باشد . اگر قرار است فشار خروجی بالاتر از 10 بار و یا بادقت بیشتر زیر 10 بار باشد باید برای انتخاب رگلاتور به سراغ رگولاتور آزمایشگاهی دراستار برویم که از جنس برنجی و جنس استنلس استیل موجود دارد . انتخاب رگلاتور دبی بالا در دسته رگولاتور های آزمایشگاهی می باشد .

Scroll to Top