حباب گاز دی اکسید کربن در مفاصل

حباب گاز دی اکسید کربن در مفاصل

وجود حباب گاز دی اکسید کربن در مفاصل را دانشمندان در بررسی هایی که انجام دادند ، اعلام نمودند . در سال 1971 کشش روی مفصل های بدن- سینوویال باعث می گردد که گاز درون مایع مفصلی به حالت محلول بوده است ، حالت انحلال خود را از دست بدهد و تشکیل حباب گردد .

حباب گاز دی اکسید کربن

حباب گاز دی اکسید کربن در مفصل بعد از متلاشی شدن صدا تولید می کند که همان صداس تق مانندی است که در مفاصل شنیده می شود . تنها یک بار این صدا ایجاد می گردد . در دفعه بعد  نیاز به زمانی است برای اینکه گاز ها مجدد در مایع مفصلی حل گردد .

Scroll to Top