روشهای تجزیه دستگاهی

 

روشهای تجزیه دستگاهی :

روشهای تجزیه دستگاهی روش جذب اتمیک و کوره گرافیکی می باشد . روش جذب اتمیک از شعله برای کار استفاده می گردد که نیاز به یک گاز به عنوان اکسید کننده دارد تا برای بالابردن دمای شعله در محیط استفاده شود معمولا در این روش از دو گاز استیلن  گرید 3 و نیتروس اکساید  گرید 2.5استفاده می شود . در روش تجزیه کوره گرافیکی گرم کردن به صورت الکتریکی انجام می پذیرد و دو گاز بی اثر مثل آرگون  و اکسیژن در اطراف گرافیت جریان دارد که کوره اکسید نگردد .در روش جی سی یا کروماتو گرافی گاز حامل باید دارای خلوص بالایی باشد و پیشنهاد می شود از هلیوم گرید 5 استفاده شود .

 شعله ها در روش جذبی

گاز اکسید کننده                  سوخت                            دما

آرگون                                        هیدروژن             1000-400

هوا                                            هیدروژن             2050

هوا                                            استیلن                             2300

نیتروز اکساید                            هیدروژن                 2650

نیتروز اکساید                            استیلن                     2950

اکسیژن                                       استیلن                             3100

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top