رگلاتور فشار قوی

رگلاتور فشار قوی

رگلاتور فشار قوي  وسيله اي است كه فشار خروجي آن مقدار ثابتي بوده و بيش از 50 ميلي بار باشد . اين مقدار برای رگلاتور فشار قوی مستقل از فشار ورودي , دما و

ظرفيت ميباشد . اندازه این رگلاتور فشار قوی از ¼ اینچ ، 1 اینچ ، ½ اینچ  ، 1 اینچ  و بزرگتر می باشد . معمولا این رگلاتور فشار قوی از برنج ساخته می شود .

Scroll to Top