سرتیفیکیت گاز

سرتیفیکیت گاز

هر گاز خالص و یا گاز ترکیبی دارای سرتیفیکت گاز مخصوص به خود گاز می باشد و روی بدنه هر سیلندر با توجه به مشخصات گاز ، اندازه سیلندر ، فشار گاز ، اجزا گاز ، ناخالصی های گاز ، سال ساخت گاز ، مدت زمان اعتبار ، تلورانس گاز چسبانده می شود .

انواع گواهی های سرتیفیکت گاز شامل :گواهی نامه دقیق مشخصات گاز یا Certificate of Accuracyبرای غلظت ترکیبات گاز مورد نظر مشتری،  گواهینامه آنالیز هر سیلندر گاز Certificate of Analysis (COA) ، گواهینامه آنالیز بچ که تعداد مشخص از یک محصول را شامل می شد به نام Certificate of Batch Analysis ، گواهی صادر شده توسط سازنده گاز که نشان می دهد محصول چه استانداردهایی را دارد به نام  (Certificate of Conformance (COC.

مشخصات روی سرتیفیکت گاز :

لوگو و آرم  شرکت سازنده گاز

مشخصات کامل شرکت سازنده گاز

ترکیبات گاز موجود در سیلندر به همراه مقدار و میزانی که در نتیجه آنالیز مشخص شده است .

علایم انحصاری گاز :گاز اکسید کننده ، گاز سمی ، گاز آتشزا ، گاز خنثی

مشخصات سیلندر گاز : اندازه سیلندر ، شماره سیلندر ، مدل شیر سیلندر

مشخصات تاریخ ساخت گاز

فشار گاز موجود در سیلندر

مدت زمان مصرف و اعتبار گاز موجود در سیلندر

نکات ایمنی کار با گاز .

Scroll to Top