مانومتر اکسیژن پزشکی

مانومتراکسیژن پزشکی

یکی از دستگاه اندازه گیری فشار یا همان فشار سنج می باشد . مانومتر اکسیژن ، رگلاتور اکسیژن پزشکی برای کپسول گاز اکسیژن در بیمارستان و پزشکی مورد استفاده قرار می گیرد .این مانومتر اکسیژن خروجی اکسیژن را در رنج 1 تا 25 لیتر بر دقیقه قابلیت تنظیم دارد . سالم بودن مانومتر اکسیژن و درست کار کردن آن برای سلامتی بیماران بسیار اهمیت دارد . جنس مانومتر اکسیژن پزشکی برنج می باشد و فشار بالا را در عین سبک بودن مانومتر می تواند تحمل نماید . مانومتر اکسیژن  ، رگلاتور اکسیژن دارای یک لیوان مرطوب کننده نیز هست . هر بیمار بنا به تجویز پزشک  از میزان اکسیژن استفاده می کند.مانومتر اکسیژن و رگلاتور اکسیژن هرکولس، رگلاتور اکسیژن هریس، رگلاتور اکسیژن توان جم شامل قسمت های گیج مانومتر اکسیژن ، فلومتر مانومتر اکسیژن ، لیوان مرطوب کننده اکسیژن

مشخصات مانومتر اکسیژن

مانومتر اکسیژن به دلیل اینکه گازی خورنده نیم باشد می تواند از نوع برنجی انتخاب گردد ، رگلاتور اکسیژن برای سر سیلندر اکسیژن معمولا اگر خریداری گردد سایز 1/4 اینچ می باشد و در غیر این صورت با توجه با سایز خط اکسیژن مانومتر اکسیژن تا 2 اینچ هم قابل پیشنهاد می باشد . مانومتر و رگلاتور اکسیژن دارای دو عدد گیج می باشد ، یکی برای نشان دادن فشار ورودی به مانومتر اکسیژن ودیگری به نام گیج خروجی که برای نمایش فشار خروجی اکسیژن استفاده می گردد .

برند مانومتر اکسیژن

مانومتر اکسیژن درااستار

مانومتر اکسیژن هرکولس

فشارشکن اکسیژن هرکولس

مانومتر اکسیژن ویکتور

مانومتر اکسیژن ویگور

مانومتر اکسیژن هریس

مانومتر اکسیژن زینسر

مانومتر اکسیژن کسولد

مانومتر اکسیژن GO

مانومتر اکسیژن موریس

مانومتر اکسیژن چینی

مانومتر اکسیژن آلمانی

مانومتر اکسیژن کره جنوبی

مانومتر اکسیژن جی سی

Scroll to Top