کاربرد یخ خشک

کاربرد یخ خشک

یخ خشک یا همان دی اکسید کربن جامد که به آن DRY ICE هم می گویند مانند برف فشرده می باشد .این یخ خشک را هنگام کار باید بسیار مراقب بود زیرا که سوختگی بسیار شدیدی روی پوست ایجاد می نماید و از دستکش مخصوص باید استفاده شود .در فشار ا اتمسفر حالت گاز یا جامد می تواند داشته باشد .

تمیز کردن سطوح : یخ خشک به روش پرتاب برای تمیز کردن سطوح مورد استفاده قرار می گیرد .هزینه این شستشو بالا می باشد و به همین جهت برای موارد خاص و حساس از یخ خشک برای این منظور استفاده می شود .

کاربرد یخ خشک

کاربرد یخ خشک برای ایجاد باران :  یکی از کاربردهای قدیمی یخ خشک ، جهت ایجاد باران و باروری ابرها استفاده می گردد

ایجاد مه : کاربرد یخ خشک برای ایجاد مه در فیلم برداری ها و نمایش ها یکی از کاربردهای دیگر یخ خشک می باشد که یخ خشک را درون آب گرم قرار می دهند و ایجاد مه می گردد .

خنک کردن نوشیدنی : کاربرد دیگر یخ خشک استفاده برای خنک کردن نوشیدنی ها می باشد به شرطی که شما از یخ خشک بهداشتی و مناسب خوراکی استفاده کنید .

یخ خشک برای ایجاد کوه آتش فشان در پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی

یخ خشک برای انجماد پوست در کلینیک های پزشکی توسط پزشکان مورد استفاده می باشد .

کاربرد دیگر یخ خشک برای جدا کردن موزاییک از یک سطح می باشد چرا که آن را منقبض کرده و سست می نماید و به راحتی می توان موزاییک را جابه جا کرد .

یخ خشک برای دور کردن مگس از انسان ها بسیار موثر می باشد

در حوزه های نفتی از یخ خشک برای تمیز کردن مخازن و تانکر های نفتی و سوخت مایع استفاده می شود .

برای ترمیم فرورفتگی های کوچک روی خودرو از یخ خشک استفاده می شود .زیرا که این یخ خشک فلزها را منقبض می نماید و بیرون رفتگی را ترمیم می کند.

Scroll to Top