رگلاتور گاز اکسید کننده ایر پروداکت

رگلاتور گاز اکسید کننده ایر پروداکت

مواد و گازهای اکسید کننده به دلیل واکمش شیمیایی که می دهند و آتش زا بودن تجهیزات و اتصالاتی که برای کار با این گاز ها استفاده می گردد باید به طور کامل تمیز و عاری از هر گونه روغن و گیریس باشد. در خصوص کار با گاز اکسیژن باید تمامی کانکشن مورد استفاده در سیلندر و رگلاتور تمیز باشد و وجود کمترین روغن یا گیریس خطر آتش سوزی دارد .گسترده رگلاتور های این برند و به طور خاص برای اکسیژن ، استیلن ، فلوئور ، رگلاتور فشار بالا ، رگلاتور دبی بالا ، رگلاتور برای گاز خورنده و اتصالات مربوطه می باشد .رگلاتور های دو مرحله ای مانند رگلاتور تک مرحله ای ایرپروداکت کار می کند با این تفاوت که کاهش فشار گاز در این مدل رگلاتور که در رگلاتور تک مرحله ای بود کنترل می شود

فشار یک مرحله ای در یک مرحله کاهش فشار سیلندر به تحویل و یا خروجی فشار. فشار دو مرحله فشار سیلندر در دو مرحله را کاهش دهد. از آنجا که عملکرد هر یک از است ویژگی های مکانیکی تحت تاثیر قرار، انتخاب تنظیم کننده بستگی دارد.

Scroll to Top