تعمیر دیافراگم رگلاتور گاز

تعمیردیافراگم رگلاتور

تعمیر رگلاتور گاز یکی از خدمات گازسازان می باشد . در صورتی که رگلاتور گاز خریداری شده از گاز سازان دچار مشکلی شد در حالت اول گارانتی تعویض دارد و در صورتی که نیاز به تعمیر داشته باشد در کمترین زمان رگلاتور گاز تحویل مشتری داده می شود . رگلاتور گاز متفرقه و یا غیر استاندارد بعد از بررسی توسط کارشناسان فنی گاز سازان در صورت امکان تعمیر می شود . تعمیر دسته رگلاتور گاز ، تعمیر گیج رگلاتور گاز و تعمیر دیافراگم رگلاتور گاز را مشتری نیاز دارد . تعمیر دیافراگم رگلاتور بسته به نوع دیافراگم گاز و مشکل دیافراگم رگلاتور قابل بررسی می باشد . در صورتی که تعمیر دیافراگم رگلاتور به دلیل استفاده نامناسب از رگلاتور گاز باشد با توجه به نوع آسیب معمولا هنگام تعمیر دیافراگم رگلاتور نیاز به تعویض دیافراگم دارد .

Scroll to Top