تست دوره ای سیلندر ، تست کپسول ، تست هیدوراستاتیک

هيدروتست سيلندر

تست هیدرواستاتیک یکی از راههای تست فشار و نشتی برای خطوط لوله، لوله کشی، سیلندر گاز، دیگهای بخار و مخازن سوخت می باشد. آزمون شامل پرکردن مخزن با یک مایع، معمولا آب می باشد ، .تست سیلندر ، تست فشار نیز انجام می گیرد در این مرحله ممکن است مخزن گاز تغییر شکل پیدا کند . تست سیلندر گاز رایج ترین روش کار برای لوله های آزمایش و مخازن تحت فشار است با این آزمون طبق استانداردها ایمنی و دوام مخازن برای مدت زمان مشخص بررسی می گردد .هیدروتست کپسول در فواصل زمانی معین باید صورت پذیرد ، تا از حوادث و اتفاقات ناگوار مانند نشتی یا انفجار جلوگیری شود .آزمون هیدوراستاتیک مخازن گاز طبق نیاز صنعت و مشتری بر اساس استاندارد صورت می گیرد . برای این کار از آب یا روغن استفاده می شود و در برخی موارد برای دید بهتر از رنگ قرمز یا فلورسنت نیز استفاده می گردد .كليه سيلندرها درشرايط عادي به علت فرسايش وخورندگي كه در داخل سيلندرصورت مي گيرد پنج سال بعد از تاريخ توليد و پس از آن هر سال نياز به آزمون دوره ای سیلندر دارند.

تست سیلندر

از جمله سیلندر هایی که باید تست و آزمون بازرسی آنها مرتب صورت گیرد ، کپسول آتش خاموش کن قابل حمل میباشد که توسط کاربر حمل می شود و ایمنی و سالم بودن آن بسیار اهمیت دارد . وجود سیلندر آتش نشانی برای خانه ، ماشین ، محل کار …. بسیار ضروری می باشد ، در موقع حادثه اگر درست عمل نکند می تواند خسارات جبران ناپذیری داشته باشد. برای حفظ کیفیت و ایمنی از این محصول، تست سیلندر آتش نشانی استفاده شده است. تمام اجزای این سیلندر ها مهم هستند و باید آزمایش برای اطمینان از عملکرد آنها صورت گیرد .

 

جدول فاصله زمانی بین بازرسی و آزمون دوره ای سیلندرها برحسب نوع گاز

طبقه بندی گازها گاز محتوی سیلندر زمان بازرسی و آزمون دوره ای(سال)
گازهای دائمی اکسیژن ، آرگون ، نیتروژن ، هلیوم ، گزنون ، کریپتون ، نئون و مخلوطی از این گازها ۵
هیدروژن ، هوای فشرده ۵
تری فلوراید بور ۳
منواکسید کربن، متان ، گاز طبیعی
فلورین
گازهای مایع شونده ، فشار پایین ، غیر خورنده کلروپنتا فلورواتان ، کلروتری فلورواتیلن ، بوتان ، دی متیل اتر ، پروپان ، سیکلوپروپان ، پروپیلن ، دی کلروتترافلورواتان ، اکتافلوروسیکلوبوتان ۱۰
آمونیوم ، بوتادین ، اتیلن اکساید ، منومتیل آمین ، تری متیل آمین ، دی فلورو اتان ،هگزا فلورواتان ، مونوبرومومتان ، منوکلرواتان ، منوکلورواتیلن ، منوکلرومتان ، منوفلورواتیلن ، تری فلورواتان ۵
 
گازهای مایع شونده ،فشار پایین ، خورنده تری کلراید بور، کربنیل کلراید، کلرین، کلرین تری فلوراید، دی اکسید نیتروژن ، نیتروسیل کلراید، دی اکسید سولفور ۲
گازهای مایع شونده فشار بالای غیر خورنده اتیلن ، کلروتری فلورواتان ، کلروفلورومتان، کلرودی فلورواتان، دی کلرودی فلورومتان،دی فلورواتیلن، دی کلروفلورومتان ۱۰
هگزافلورایدسولفور، تری فلورومتان ، اتان ۵
دی اکسید کربن ، منواکسید نیتروژن
گازهای مایع شونده فشار بالای خورنده هیدروژن کلراید ، هیدروژن سولفاید ۲
Scroll to Top