رگلاتور هرکولس ، رگلاتور hercules ، رگولاتور هرکولس

رگلاتور هرکولس

رگولاتور هرکولس شامل مانومتر گاز آرگون ، فلومتر هرکولس گاز هیدروژن ، مانومتر هرکولس گاز هلیوم ، رگلاتور هرکولس  گاز استیلن ، رگولاتور هرکولس گاز نیتروژن ، رگولاتور هرکولس گاز اکسیژن ، فلومتردی اکسید کربن با گرم کن گاز الکتریکی و کلیه رگلاتور هرکولس صنعتی می باشد. فشارشکن هرکولس و مانومتر هرکولس آلمان به عنوان یکی از شناخته شده ترین رگلاتور هر کولس آلمان و فشارشکن هر کولس آلمان برای رنج گاز صنعتی و آزمایشگاهی از جنس برنج و رنج دبی خروجی 5 تا 30 متر مکعب به صورت رگولاتور هرکولس سرکپسولی ، رگلاتور سرکپسولی امروزه مورد استفاده در صنایع نفت ،گاز ، پتروشیمی ، داروسازی ، پزشکی ، سیمان ، جوش و برش ، کاغذ سازی ، کارخانه شیشه و.. میباشد. شرکت هرکولس  تولید رگلاتور هرکولس آلمان که در سال 1982 تاسیس گشته ، امکان تضمین ایمنی در رگلاتور هرکولس ، مانومتر ، فشارشکن هرکولس ، رگلاتور هرکولس برنجی محصولات جوش و برش و صنعتی در عرصه گاز با توجه به استاندارد بین المللی ، ایزو ISO، گارانتی و خدمات پس از فروش فراهم می آورد.اطلاعات فنی و کامل در خصوص رگلاتور هرکولس آلمانی را می توانید در گازسازان داشته باشد .

رگلاتور هرکولس

انواع

رگولاتور هرکولس گاز آرگون مدل سی کی 1201: مانومتر آرگون فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 10-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

رگلاتورهرکولس گاز هیدروژن مدل سی کی 1602 :مانومترهیدروژن فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 10-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

رگلاتور هرکولس گاز هلیوم مدل سی کی 1466: مانومتر هلیم فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 10-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

رگلاتورهرکولس استیلن مدل سی کی 1101 :مانومتر استیلن فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 1.5-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

رگولاتور هرکولس گاز نیتروژن مدل سی کی 1301 : مانومتر نیتروژن فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 10-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

رگولاتور هرکولس گاز اکسیژن مدل سی کی1001 : مانومتر اکسیژن فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 10-0 بار با اندازه کانکشن 4/1 اینچ

Related Products

رگولاتور اکسیژن، رگلاتور اکسیژن

رگلاتور اکسیژن رگلاتور اکسیژن هرکولس آلمانی سری 1001با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 0 تا 15 بار با اتصال 4/1 اینچ راستگرد می باشد. رگلاتور اکسیژن سرکپسولی یا

رگلاتور نیتروژن ، رگولاتور نیتروژن ، رگلاتور گاز ازت N2

رگلاتور نیتروژن رگلاتور نیتروژن هرکولس سری 1301 برنجی هرکولس آلمانی ، فشارشکن هرکولس با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 0 تا 15 بار با اتصال 1/4 اینچ راستگرد می

رگولاتور استیلن ، رگلاتور استیلن

رگلاتور استیلن رگلاتور استیلن هرکولس آلمان سری 1101با فشار ورودی 20 بار و تنظیم فشار خروجی 0 تا 2.5 بار با اتصال 4/1 اینچ راستگرد می باشد. رگلاتور استیلن سرکپسولی یا

رگولاتور دی اکسید کربن ، رگلاتور دی اکسید کربن،

رگلاتور دی اکسید کربن رگلاتور دی اکسید کربن هرکولس آلمانی سری 1201ب فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 30 لیتر بر دقیقه با اتصال 4/1 اینچ راستگردمی باشد. رگلاتور دی

رگولاتور آرگون ، رگلاتور آرگون

رگلاتور آرگون رگلاتور آرگون برنجی هرکولس آلمانی سری 1201با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 4/1 اینچ راستگرد دین 6 برای گاز Ar می باشد. رگلاتور

رگلاتور هلیم ، رگلاتور هلیوم ، رگولاتور هلیم

رگلاتور هلیوم رگلاتور هلیوم هرکولس آلمان سری 1466 رگلاتور برنجی گاز هلیوم he با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی 0 تا 10 بار با اتصال 4/1 اینچ راستگرد رگلاتور

رگولاتور هیدروژن ، رگلاتور هیدروژن

رگلاتور هیدروژن رگلاتور هیدروژنهرکولس آلمانی سری 1602با فشار ورودی 200 بار و تنظیم فشار خروجی0 تا 15 بار با اتصال 4/1 اینچ چپگرد برای گاز H2می باشد. رگولاتور هیدروژن

Scroll to Top