سیلندر گاز مایع | کپسول گاز مایع | کپسول گاز بوتان

سیلندر گاز مایع

طراحي و ساخت انواع سیلندر گاز مایع پروپیلن ، پروپان و بوتان منطبق با استانداردهای روز دنیا و رعایت ایمنی در ظرفيت هاي ۱۲۵ ، ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ گالنی همچنین از ظرفيت ۶۰۰۰ ليتر تا ۵۰٫۰۰۰ ليتری برای مصارف صنعتی سیلندر گاز مابع موجود می باشد. همچنین کپسول گاز بوتان با ظرفیتها و استانداردهای بین المللی قابل ارایه میباشد که در ادامه انواع سیلندر گاز مایع با ذکر وزن و حجم آمده است. سيلندر گاز مایع ۲ كيلوگرمي (پیک نیک) - وزن کپسول گاز مایع با شیر 3/270 کیلو گرم ، حجم آبی سیلندر گاز مایع 4/625 گرم ، سيلندر گاز مایع ۶ كيلوگرمي (سفری) ، سيلندر گاز مایع ۱۱ كيلوگرمي بوتان-وزن کپسول گاز بوتان با شیر 13/5 کیلو گرم ، حجم آبی کپسول گاز مایع 26 گرم ، گاز بوتان عراق ، کپسول گاز مایع ۱۱ كيلوگرمي غازالعراق مطابق جهت مصرف در کشور عراق ( سیلندر گاز بوتان عراقی ) سيلندر گاز مایع ۱۱ كيلوگرمي آفریقایی ، سيلندر گاز مایع ۲۵ كيلوگرمي ، سيلندر گاز مایع 22 كيلوگرمي ( سیلندر گاز لیفتراک ) ، سیلندر گاز مایع ۳۳ کیلوگرمی- وزن کپسول گاز مایع با شیر 33/200 کیلو گرم ، حجم آبی کپسول گاز مایع 78/100 ،سیلندر گاز مایع 45 کیلوگرمی-وزن کپسول گاز مایع با شیر 42/900 کیلو گرم ، حجم آبی کپسول گاز مایع 108/2 ، سيلندرگاز مایع ۵۰ كيلوگرمي.

سیلندر گاز مایع 11 کیلویی پرسی گاز

استاندارد اجباری ملی سیلندر گاز مایع ایران شماره 473

وزن سیلندر گاز مایع با شیر برنجی 14.3 کیلوگرم

سیلندر گاز مایع 11 کیلویی عراقی

استاندارد اجباری ملی سیلندر گاز مایع کشور عراق

وزن سیلندر گاز مایع با شیر برنجی 16.5 کیلوگرم

کپسول گاز مایع 22 کیلویی لیفتراکی

استاندارد اجباری ملی کپسول گاز مایع ایران شماره 473

وزن کپسول گاز مایع با شیر برنجی 22 کیلوگرم

سیلندر گاز مایع 45 کیلویی

استاندارد اجباری ملی ایران شماره 473

وزن کپسول با شیر برنجی 43.2 کیلوگرم

Scroll to Top